Divadlo Image

Prague&Me - Divadlo Image
Prague&Me - Divadlo Image
Kultura a Úmění » Divadla » Divadlo Image

Divadlo Image - Svojí tvorbou posunulo vývoj žánru na špičkovou úroveň...


Divadlo Image se za dobu své existence stalo pevnou součástí pražské kulturní scény. Sou-částí dobře známou Pražanům, návštěv-níkům Prahy, ale i publiku v zahraničí.

Svým směřováním a svojí tvorbou posunulo vývoj žánru na špičkovou úroveň a od černého divadla dospělo k současnému divadlu syntetickému, koncentrovanému na chytrou a kvalitní zábavu. Soubor si vypracoval vlastní styl. Je tvořen z prvků moderního tance, zajímavých kostýmů, pantomimy a neverbálního divadla, kontaktů s pub-likem a využitím zvuků a originálně vytvořené hudby.

 
Divadlo Image Speciální nabídka


What do you think about Divadlo Image

Comment form

Divadlo Image Kde se nacházíme


Prague&Me - Divadlo Image
Divadlo Image
Svojí tvorbou posunulo vývoj žánru na špičkovou úroveň...

Národní 25
Praha 1

www.imagetheatre.cz
Tel.
+420 222 314 448
Tel.
+420 222 329 191
Fax:
+420 224 811 167

E-Mail:
image@imagetheatre.cz
Otevírací doba:
Dle aktuálního programu.