Židovské Museum

Prague&Me - Židovské Museum
Prague&Me - Židovské Museum
Kultura a Úmění » Musea » Židovské Museum

Židovské Museum - Židovské Museum v Praze


U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.

Muzeum bylo veřejnosti přístupné i po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939. V roce 1942 nacisté zřídili Židovské ústřední museum, kam byly soustředěny liturgické předměty ze zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy (pouze území Protektorátu). Jeho založení navrhl Dr. Karel Stein, který se ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky snažil zachránit židovské památky ohrožené probíhající konfiskací židovského majetku.

Nacisté po dlouhých jednáních projekt ústředního muzea schválili, i když byli vedeni jinými záměry než jeho tvůrci. Po 2. světové válce přešlo muzeum pod státem dosazenou Národní správu Židovské rady starších a částečně také správu Rady židovských náboženských obcí v zemích České a Moravskoslezské. V roce 1950 pak bylo pod nátlakem převedeno do vlastnictví státu, v němž od roku 1948 vládla komunistická diktatura. Působení takto vzniklého Státního židovského muzea v Praze bylo poznamenáno řadou omezení, jež muzeu znemožňovala plně vyvíjet odbornou, expoziční, výzkumnou a osvětovou činnost. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se vytvořily podmínky, které vedly ke změně postavení muzea. K 1. říjnu 1994 byly budovy vráceny Židovské obci v Praze a sbírky Federaci židovských obcí ČR a současně vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce.
Židovské Museum Speciální nabídka


What do you think about Židovské Museum

Comment form

Židovské Museum Kde se nacházíme


Prague&Me - Židovské Museum
Židovské Museum
Židovské Museum v Praze

U Staré školy 1
Praha 1

www.jewishmuseum.cz
Tel.
+420 222 749 211

E-Mail:
office@jewishmuseum.cz

Provozní doba:
01.01 – 28.03     9.00 – 16.30
30.03 – 23.10     9.00 – 18.00
25.10 – 31.12     9.00 – 16.30